1. Anvendelse
1.1 Disse salgs- og leveringebetingelser er gældende for køb af produkter, undervisningsmateriale og kurser, der rekvireres online eller telefonisk (herefter kaldet produkter) hos Hypnosekompagniet v. Pia Fro Gemmer, CVR nr. 27888372.
1.2 Enhver levering fra Hypnosekompagniet sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne.

2. Indgåelse
2.1 Hypnosekompagniet bliver tidligst forpligtet, når Hypnosekompagniet har afsendt sin ordrebekræftelse eller faktura.
2.2 Hypnosekompagniet er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen eller fakturaen er kommet til Købers kundskab at tilbagekalde de af virksomheden fremsendte erklæringer.

3. Priser
3.1 Alle priser er eksl. moms, afgifter og forsendelsesemballage, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Hypnosekompagniet forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre prislister og katalogmateriale.
3.2 Såfremt Køber undlader at modtage det bestilte materiale, eller hvis forsendelsesfirmaets levering af forsendelsen umuliggøres, som følge af Købers forhold på andre måder, skal Køber selv afholde udgifterne til at få det bestilte produkt sendt på ny. Hertil lægges et håndteringsgebyr på 150, 00 kr. eksl. moms, der betales til Hypnosekompagniet.
3.3 Ønsker Køber ikke at få varen tilsendt på ny, bliver håndteringsgebyret på 150,00 kr. eksl. moms fratrukket produktes pris i forbindelse med refundering af købesummen.

4. Leveringsbetingelser
4.1 Hypnosekompagniet vælger selv, hvilket forsendelsesfirma der anvendes til levering af bestilte produkter.
4.2 Hypnosekompagniet har intet ansvar for forsinkelse, der skyldes forsendelsesfirmasts forhold.
4.3 Såfremt en forsendelse går til grunde, er Hypnosekompagniet indstillet på at finde en løsning sammen med Køber, der i så fald indebærer en omlevering af det fysiske materiale mod et gebyr.

5. Bestillingsprocessen
5.1 Når købet er gennemført på Hypnosekompagniets hjemmeside eller telefonisk, modtager Køber en ordrebekræftelse/faktura via den af Køber oplyste mailadresse.
5.2 Såfremt Køber har et købt produkt, der alene kan tilgås online, vil Køber ligeledes modtage en mail med adgangskode til produktet kort tid efter ordren er gennemført. Dette varer typisk 5 minutter.
5.3 Det er Købers eget ansvar at sikre, at Køber tjekker mailen med faktura samt at den eventuelle mail, der indeholder adgangskode mv., ikke forsvinder i en SPAM-mappe.
5.4 Hypnosekompagniet står til rådighed, hvis Køber oplever problemer med at modtage ovenstående materiale. Køber opfordres til at kontakte Hypnosekompagniet på kundeservice-siden

6. Betaling
6.1 Hypnosekompagniet modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og Mobilepay. Betaling bliver trukket med det samme eller når Pia Fro Gemmer senest indenfor 2 dage efter bestilling sender ordrebekræftelse.
6.2 Alle beløb er i DKK. Danske kroner og tillægges moms. Gælder for alle varer undtagen uddannelser og terapi, idet der ikke er moms på disse ydelser.
6.3 Hypnosekompagniet v./Pia Fro Gemmer bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.
6.4. Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på 150,00 kr. pr. påmindelse.
6.5. Ved yderligere betalingsmisligholdelse er Hypnosekompagniet berettiget til at kræve omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud.
6.6. Alle produkter er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Hypnosekompagniet er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber – helt eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse.

7. Aflysning af kurser mv.
7.1 Hypnosekompagniet forbeholder sig retten til at aflyse workshops, kurser, uddannelse, live webinars ved sygdom eller andre udforudsete hændelser. En sådan aflysning indebærer, at Køber modtager en kreditnota på sit køb hos Hypnosekompagniet med mindre andet fremgår af produktbeskrivelsen. (I særlige tilfælde kan det ske, at Køber ikke krediteres, men i stedet kan deltage på kommende kursus).

8. Hypnosekompagniets ansvar
8.1 Hypnosekompagniet kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af det undervisningsmateriale, kursusmateriale, konkrete redskaber eller metoder, som Hypnosekompagniet tilvejebringer for Køber.
8.2 Hypnosekompagniet yder supervision og terapi samt markedsføringsmæssig rådgivning med henblik på at give sine kunder den bedste mulighed for at optimere salg eller kundetilfredshed ud fra de erfaringer og metoder, som Hypnosekompagniet har tilegnet sig siden 2004.
8.3 Individuelle overbevisninger, kunderelationer og salgspsykologi er omfattende og komplekst, hvorfor Hypnosekompagniet ikke indestår for den konkrete effekt, som en implementering af konceptet har for den enkelte terapeut eller klient.
8.4 Det er Købers ansvar at sikre, at brug og implementering af de købte produkter sker på et lovligt grundlag.

9. Købers brugsret
9.1 Køber opnår ved køb af et produkt hos Hypnosekompagniet en uoverdragelig licens til at anvende produktet i Købers egen terapeutpraksis til interne formål.
9.2 Køber opnår ingen ret til at sprede eller på andre måder distribuere det købte produkt uden skriftligt samtykke fra Hypnosekompagniet.
9.3. Køber må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde foretage yderligere eksemplarfremstilling af det købte. Det samme gælder optagelse af skærm på pc under fremvisning af videoer og live-webinarer. Endvidere erkender Køber, at det ikke er tilladt at undervise i eller videreformidle Hypnosekompagniets metoder.
9.4 Såfremt Hypnosekompagniet konstaterer, at Køber ikke overholder punkt 9.1-9.3 anses dette som en væsentlig misligholdelse af parternes aftale, ligesom Hypnosekompagniet forbeholder sig retten til at sende en faktura svarende til køb af de nødvendige antal brugerlicenser, som den uberettigede brug ville have indebåret.

10. Fortrydelsesret
10.1 Tilmelding til kurser og uddannelse – online såvel som fysisk – er bindende, og beløb refunderes ikke med mindre kursusafholder aflyser kursus.